STUDIER

Førstesemesterstudie (våren 2023)

Valgfag: Statsvitenskap og Samfunnsvitenskapelig metode

Høst og vår tilbyr vi 30 studiepoeng i fagene:
Examen philosophicum, Examen facultatum og
Samfunnsvitenskapelig metode, eller Statsvitenskap.
Våren 2023 kan du ta​​ 30 studiepoeng:

Førstesemesterstudie (20 studiepoeng)

Høsten 2023 kan du ta 30 studiepoeng i ett av studiene:

Alle studiene våre gir deg 30 studiepoeng ved norske universiteter og høgskoler, og varer ett semester. Alle studiene gir deg mulighet til å søke støtte fra Lånekassen.

Hos NUIU kan du ta ett semester på universitet eller høgskole og begynne på utdanningen din mens du bor i Sri Lanka.

Alle studiene våre gir deg 30 studiepoeng ved norske universiteter og høgskoler, og varer ett semester. Alle studiene gir deg mulighet til å søke støtte fra Lånekassen.

Hos NUIU kan du ta ett semester på universitet eller høgskole og begynne på utdanningen din mens du bor i Sri Lanka.

Som student ved NUIU er du student ved et norsk universitet eller høgskole og får full tilgang til alle fagressurser og forelesninger på universitetets eller høgskolens studentportaler.

Dermed har du mulighet til å gjøre mest mulig ut av studiene dine, samtidig som du kan bo i Sri Lanka mens du studerer i Norge.

Foreleserne hos NUIU hjelper deg med å organisere studiene dine, lærer deg studieteknikk og tilbyr daglige seminarer i fagene, i tillegg til eksamenstrening.

Når du er registrert som student ved universitetet eller høgskolen, har du rett til støtte fra Lånekassen. NUIU har også tilbud om fullfinansiering, for deg som ønsker det.