Forventninger til våre studenter

Vi er først og fremst på Sri Lanka for å studere.

 Det er NUIUs viktigste oppgave å hjelpe deg slik at din utdanning blir best mulig, med best mulig oppfølging og best mulig resultater, slik at du er solid forberedt på flere studieår, med et godt fundament fra oss.

Din oppgave som student vil hele tiden være å møte presis og forberedt, og delta i all undervisning og alle gruppeseminarer. Samtidig trenger du nok tid hver uke til å holde deg oppdatert og sette deg dypere inn i fagstoffet på egenhånd. Det er normalt å bruke minst et par timer om dagen på videregående, og på universitetet må du beregne enda mer tid på egenstudier.

Det er coachens jobb å motivere deg til å arbeide riktig og målrettet mot de målene du har satt deg. Din jobb er å ta imot veiledning og strekke deg til å nå målene.

Vi bor og lever i et fremmed land hvor det er vi som er gjester. Dette er det viktig at du som student ved NUIU er klar over og respekterer. Mer informasjon om land og kultur finner du i informasjonsbrosjyren vår.

Dette er noe vi som skolesenter er opptatt av, og som vi forventer av deg som student.