Velkommen

Velkommen til NUIU – Norsk utdanning i utlandet.​NUIU er en norsk tilrettelegger for utenlandsstudier i Sri Lanka.​Vi tilbyr norske studier, fra norske universiteter og høgskoler.

Vi flytter klasserommet

Vi flytter klasserommet

Vi flytter klasserommet fra Norge og til Sri Lanka. All undervisning og veiledning skjer på norsk med kvalifiserte lærere fra Norge.

Til våren 2023 kan du ta​​

Førstesemesterstudie (30 studiepoeng)

  • Statsvitenskap eller
  • Samfunnsvitenskapelig metode

Alle studiene går over ett semester (vår/høst) og gir 30 studiepoeng ved norske universiteter og høgskoler. Studiene er kvalitetssikret av norske universiteter og høgskoler, og har høy kvalitet.

Du blir tatt opp som student ved et norsk universitet eller en norsk høgskole, så får du undervisning hos NUIU i Sri Lanka

Alle studiene er offentlig godkjent og gir rett til støtte fra Lånekassen.

NUIU tilbyr også 100% finansiering.

All studies run over one semester
Hvem er vi thumbnail

Hvem er vi?

NUIU er en livssynsnøytral og humanistisk organisasjon. Vi ønsker å fremme mangfoldet vi har i samfunnet, og har fokus på de verdiene som forener oss som mennesker.

Utdanning er en viktig verdi i samfunnet vårt og NUIU ønsker å skape gode arenaer for studentene våre. Vi har som mål at utdanningen skal være så tilgjengelig som mulig, slik at alle skal ha anledning til å være med.

Welcome To Sri Lanka

Sri Lanka er et fantastisk land med muligheter for utrolige opplevelser.
Langs hele kysten finner man milevis av strender som har ulike opplevelser
i de forskjellige sesongene.